хамали софия 2

ХАМАЛИ СОФИЯ

Хамали София 2

хамали софия 3

хамали софия 4

хамали софия 5

хамали софия

Сготвените продукти са източник хамали софия на храна от трети род. По отношение на енергията това е процес на отслабване, на понижаване на енергийния потенциал. Живото си е живо, а мъртвото е мъртво. Енергията и Силата са там, където е животът. Колкото по-силно е въздействието на огъня, толкова по-малък е остатъчният енергиен потенциал на храната. Да не говорим и че в процеса на приготвяне се образуват токсични вещества. Всеки хамали софия продукт е най-ценен в естествения си вид. Суровото месо обаче не можеш да отнесеш към деликатесите. Изключение правят само морските продукти. Но в морето животът е съграден много по-естествено и хармонично, отколкото на сушата. Дори месото на хищните риби е напълно ядливо в сравнение със сухоземните хамали софия хищници.

Налагат се два основни извода:

1. По-добре е да получаваме енергия от първа ръка, отколкото от ръцете на посредници.

2. Живото винаги и във всички отношения е по-добро от мъртвото.

Тук не е казано нищо принципно ново. Просто Бирхер-Бенер е нарекъл нещата с истинските им имена. А когато нещата се наричат със своите имена, те получават истинския си смисъл хамали софия.

РЕЗЮМЕ

В техногенната система цялата информация работи в служба на тази система хамали софия.

За да се усвои чуждата белтъчна молекула, е необходимо организмът да я разгради на аминокиселини, а сетне да ги превърне в собствена молекула.

Растенията и особено листните зеленчуци са оптимален източник не само на белтъчини, а и на изходен материал за синтезирането имаминокиселини.

Живата растителна хамали софия храна формира мускулна маса бавно, но естествено и качествено.

В крайна сметка всички ние се храним със слънчева енергия.

Растенията пряко усвояват слънчевата енергия.

Ведно с растенията ние консумираме слънчева енергия.

Тези, които се хранят с растения, получават слънчева енергия от първа ръка.

Растенията са храна от първи род хамали софия.

Месото на растителноядните животни е храна от втори РОД.

Сготвените продукти са източник на храна от трети род. Бележки на полето

Останаха редица интересни въпроси. Защо все пак хората са пристрастени към месото хамали софия? Къде е по-изгодно да бъдеш – на върха на пирамидата или едно стъпало по-надолу хамали софия? Откъде идва жизнената сила – от белтъчините, мазнините или Въглехидратите?

 


Log out of this account

Leave a Reply

Call Now ButtonОбади се сега