хамали

ХАМАЛИ

хамали

Ако са Ви необходими хамали с опит,професионализъм, от утвърдена фирма за хамали с 20 години практика, попаднахте на правилното място.

Обадете се за крайна цена за цялата ни услуга на  0700 155 45

Професионална фирма с 20 години опит – хамали и хамалски услуги, транспорт на машини, превоз на обзавеждане от домове и офиси.

хамалиТочно хамали тази схема (декларация + констатация) е универсална форма за управляване както на индивидуалната реалност, така и на обществото. Хвърляш сред масите призив, набелязал си цел, базирал си я на съответната идеология. И повеждаш масите напред под знамената на декларациите и под звуците на марша на постоянната констатация – „вървим по правилния път”.

Обикновено обществото охотно вярва на декларации и послушно констатира лозунгите, защото такова е свойството на човешкото съзнание: то не може да се намира в състояние на свободен полет, нужна му е платформа, опора, както клетката на птицата. Защо хората се молят на боговете си? Не за да си измолят опрощаване или някакви блага. Това е точката на приземяване за съзнанието – нужно му е в нещо да вярва, да се опира на нещо, да се стреми към нещо, иначе ще бъдеш като обрулен лист.

Хамали така е било винаги – и при първобитно-общинния строй, и в тоталитарните режими, и в изграденото върху демократични принципи общество. Но техногенната система (ако погледнем обществото като цяло) е особен случай, тук ситуацията е променена заради образуването на единно информационно пространство. Вече няма ясно очертани цели, идеологията е размита, църквата е изгубила предишното си влияние хамали. В тези условия на какво се държи системата, на какво се опира, след като по-голямата част от новото поколение е деидеологизирано, аполитично и атеистично.

хамалиОказва се, че за техногенната система всичко това няма значение. Отдавна вече икономиката и финансите формират властта и упражняват политиката. А ролята на идеологията и религията е сведена до потребление. Всъщност именно в потреблението се състои основната цел на всички и на всеки поотделно. В това няма нищо лошо, към това е насочен и транссърфингът – да направи животът по-добър, човек да намери реализацията си. Но за да се постигне това, е необходимо да знаем как е устроена системата и какви са минусите й.

Системата хамали се крепи върху всеобщата информационна паяжина – да изтрие индивидуалността, да разпръсне, да замъгли индивидуалните стремежи и цели, да ги потопи в хора на общественото мнение. Главното е всички да са в един „пясъчник”, в мрежата. Идеята е проста: създай пясъчник, за да привлечеш децата, а сетне им продавай пясък или каквото и да било. Пак там се решава и задачата за управление на обществото. Ако преди важеше принципът разделяй и владей, сега е обратното: обединявай и властвай над всички.

при нужда от професионални хамалиИ дори не е толкова важно точно на коя група това е нужно и изгодно. Преди хамали всичко е нужно на самата система. Например социалните мрежи – гениално изобретение на системата, в тях идеално се реализира схемата (декларация + констатация), с едновременното потъване в колективен сън. Щом има мрежа, някой, който дърпа конците, може да изпрати сигнал (команда) и тогава вече не е необходимо да управлява – мрежата ще направи всичко сама, тя просто ще повтори този сигнал като гигантски усилвател.

Процесът на обмяна на мнения, започвайки от безобидното „харесва ми – не ми харесва”, хамали представлява ядрото на операционната система на управление. Оттам започва да се разплита всичко останало. От центъра на паяжината може да се даде команда, която мигновено ще се разпространи до периферията, като кара всички винтчета да реагират синхронно. Всеобщ и кохерентен несъзнателен сън. Не мисли – просто кликай и лайкай, където е потребно. „Харесва ми – не ми харесва” всъщност е всекидневна тренировка, репетиция на главното действие, което чака своя час. Оттам и лозунгът: бъди готов за връзка, бъди в мрежата, внасяй своята дан, бъди в системата!

не се обърквай, викни си хамалиСоциалната мрежа служи за синхронизиране на съзнанието на хората, за изграждане на матрицата. Матрицата сама ще се изгради, ако винтчетата в килийките си мислят и действат синхронно. Когато хората мислят и действат в една посока, се образува махало. Махалата хамали стоят над групите хора, а матрицата е над тях. Помислете – защо не можете да премахнете от мрежата своя акаунт? Защото системата контролира всички мрежи. Дори ако в някоя от тях ви позволят да „премахнете” своя информация, тя въпреки всичко остава там. Не можеш просто така да излезеш от системата, щом си попаднал в нея.

Хората, ангажирани с процеса на обмяна на информация, не са способни да се замислят и да разберат какво могат и какво искат от живота. Системата сама определя какво да желаят, като при това притваря клапата на възможностите им хамали.

Оплитането в паяжината на матрицата става постепенно. Отначало се замъглява съзнанието чрез хранителните технологии – това е първият стадий. После хамали върху съзнанието се стоварва цунами от информация, закачат се уловки – това е вторият. Третият стадий ще е киборгизацията на разума. Ако животните съществуват поотделно, им е необходима висока осъзнатост – и да си търсят храна, и да се спасяват от враговете. Но щом се обединят в стадо, осъзнатостта намалява – заедно е по-спокойно. Във фермата осъзнатостта изобщо се изгубва, там тя просто не е нужна – яж и спи (кликай и лайкай).

hamali12На пръв хамали поглед какво толкова страшно има – хората си прекарват времето, като общуват и се развличат. А всъщност в мрежата се създава само илюзия за общуване, самоизразяване, самореализация и съпричастност към живота, към обществото. Всичко това не е истинско. Колкото повече „сурогатни приятели” имаш, толкова по-остро чувстваш самотата си. За самореализация изобщо не се говори. Всъщност такова общуване не дава нищо -болезнено губене на времето.

Мнозина хамали разбират и са съгласни, че прекараното в мрежата време наистина е изгубено. Но и да се излезе от това блато не е толкова лесно. Не можеш да се освободиш от зависимостта, причинена от информационната интоксикация. Нищо чудно, навярно да оставиш цигарите е много по-лесно. Затова хората си измислят оправдания – това не е безполезно, все пак ми е нужно. Между другото безполезното време не е толкова безобидно. Вече казахме, че информационното пренасищане води до стесняване на съзнанието. Сега се наблюдава един интересен феномен: клипово мислене и клипова култура. Съвременният човек е способен да усвои или да предаде информация само на малки порции – клипове. Осъзнатостта също е на проблясъци, като в дискотека.

за хамалиКръгът на интересите е примитивен хамали. Обсъждат се маловажни и незначителни неща – това, което се нарича „яко”. Истински съществените неща стават неинтересни. Клиновото любопитство е последният писък на съзнанието преди окончателната му киборгизация. Какво ли ще го заинтересува, когато и клиновото любопитство се изчерпи?

В социалната мрежа вие не управлявате констатацията, можете само да избирате какво да констатирате, и то от онова, което е предложено. И със сигурност не вие определяте целите и декларациите. Разбира се, позволено ви е да представяте за всеобщо одобрение свои клипове, но каква полза – вашият глас бързо се изгубва в много-гласния хор, като на птичи пазар хамали.

Като редови член на мрежата и потребител на информация, седейки на дивана или пред монитора, вие само гледате как другите градят живота си. Това е чужд филм хамали. Реална полза извличат само онези, които използват мрежата за своите цели. Например средствата за масова информация, производителите и доставчиците охотно влизат в мрежата, защото там са потребителите. Но е трудно да развиваш бизнес в такива условия, защото птичият пазар не е организиран пазар. Мрежите не са предназначени за това, те имат други функции – да манипулират масовото съзнание. Те дори не са създадени от конкретни организатори, а от самата система съобразно с нейните потребности, условия и синергетична.

И така, развива се нормален процес на потъване в сън на цялата цивилизация хамали. В най-близкото бъдеще – пълна забрава. Защото хората във всеобщата информационна паяжина се превръщат от създатели и транслатори в чисти потребители, в приемници на чуждо предаване. Лесно е да ги включат към определена програма, за да слушат дни наред и да хамали манипулират съзнанието им. Не е трудно да разберем какво следва от това – пълна загуба на индивидуалността и способността да управляват съдбата си.

обади се за хамалиЗа вас, уважаеми читатели, много от казаното по-горе може би не е ново. Но се появи цяло поколение, което не разбира и не си дава сметка в какво е въвлечено и какво всъщност става. Поколението Z предпочита да си седи във виртуалната реалност, като същевременно превръща и живота си в компютърна игра хамали. Тук и общуването, и целите, и възможностите не са истински, сурогатни са. Но въпреки всичко им се налага рано или късно да влязат в реалната действителност. А там се води борба за място под слънцето и правилата за оцеляване са по-сурови. Точно тук възниква трагичното противоречие: маса желания и потребности – и кола, и дом, и престижна работа, и пътешествия – искам.

А реалните възможности къде са? Всичко е сурогатни. Да направят нещо със собствените си ръце или умът им да роди нещо, или поне да отидат и да хвърлят въдица, да хванат реална риба – не умея и не съм опитвал. И излиза, че животът си отива, разпилява се за безсмислено прекарване на времето в пясъчника хамали.

Главното е – за чия полза? На системата и нейни отделни представители, които все пак са се издигнали над нивото на сивата маса и имат ум и осъзнатост да правят пясъчници и да пасат там всички останали.

хамалиХамали и така, как да се излезе от сивата маса?

Разчупете принципа на социума. Престанете да вярвате, че „щом всички мислят и правят така. значи е правилно”. Излезте от общия строй. Престанете да крачите след чуждия сурогатен успех и тръгнете след своя собствен. Този, който излиза от общия строй, винаги има предимства хамали.

Дозирайте информацията. Вече говорихме за това хамали. Има един нюанс. Ако изобщо не се четат книги, както прави основната маса потребители, а само се гледа кино, телевизия и видео, навикът за визуализация постепенно ще бъде изгубен. Когато четете или слушате, на вашия вътрешен екран се създава изображение, вие мислено си представяте прочетеното. А хамали ако само гледате външния екран, необходимостта от вътрешен ще отпадне.

хамали и хамалски услугиДобри хамали. Соматичните упражнения отпускат и опъват мускулите, премахват блокажите. Силовите увеличават мускулната маса, поддържат мускулите в тонус, възстановяват микроциркулацията, развиват съдовете, помагат за изчистването на организма. Упражненията за разтягане развиват сухожилията, освобождават двигателни ресурси, дават допълнителна свобода, правят тялото гъвкаво и подвижно.

Има три различни методики за премахване на СМН: договор с подсъзнанието (Джон Сарно), соматични упражнения за отпускане (Томас Хан) и динамични натоварвания (Сергей Бубновски). Според мен най-добри резултати дава комплексният подход, т.е. да хамли съчетаете и трите метода. При всички упражнения вниманието трябва да е насочено към фазата на отпускане, а не към усилието. Винаги е по-трудно да се накарат мускулите да се отпуснат – те са свикнали да работят.

Не бива да прекалявате. Натоварването трябва да се увеличава постепенно. Занятията не бива да са мързеливи, но не и изтощителни – от този принцип трябва да се определя продължителността на тренировките. Движението следва да доставя удоволствие. Ако няма удоволствие, значи организмът е претоварен от шлаки и токсини. В такъв случай трябва да се намали натоварването и да се чисти организмът.

хамали След занятията се облейте със студена вода. После се разтрийте с хавлия, концентрирайте се и почувствайте, как тялото ви е пронизано от мощен енергиен поток. Произнесете на глас или наум някаква ваша целева мисъл-форма. При такъв енергиен подем тя хамали ще работи особено ефективно.

Когато изпълнявате упражненията, мислете какво искате да постигнете. Повтаряйте кратки мисъл-форми: Всичките ми мускули са отпуснати, блокажите ми изчезват. Организмът ми се изчиства, обновява се, възстановява се и се развива. Моето подсъзнание привежда в ред целия ми организъм. Имам здраво и красиво тяло, мощна енергетика, мощен интелект, мощно съзнание. Аз съм самото съвършенство. Управлявам своята реалност като осъзнат сън. И Силата е с мен, Силата ме води, затова правя всичко гениално и блестящо.

Следвайки препоръките, неизбежно ще получите онова, което искате.

Дозиране на информацията за хамали

Съзнанието и вниманието на съвременния човек са достатъчно дълбоко блокирани. А в условията на нарастваща информационна интоксикация скоро ще бъде блокирана и способността му да визуализира. Техногенната система се стреми с всички средства да потисне и унищожи самата потенциална възможност човек да твори своята реалност. Винтчето не бива да създава нещо свое – то трябва да ползва онова, което му дава системата. В един момент човек ще се събуди и ще открие, че не може да извика на вътрешния си екран един елементарен образ. Тогава трябва да забрави за транссърфинга.

Може би древните цивилизации са били по-развити, но не в технико-информационен план, а като човешки възможности. Казват, че атлантите са се погубили сами, защото са овладели Силата, но не се научили да я управляват както трябва. Сега е обратното. Цялата сила и власт принадлежат на системата. Човек почти на нищо не е способен самичък, без атрибутите на системата. Скоро няма да може и да визуализира. Навярно мнозина вече не могат, пък и не се и опитват, не им трябва.

хамалиНе преувеличавам. Според оценката на психолозите през последните десетилетия всяко ново поколение израства по-мързеливо, по-глупаво и по-зло от предишните. Малко статистика и факти.

Отличителни особености на „пепси поколението” (децата на перестройката): лесно внушаеми, поглъщат всяка рекламна примамка, поддават се на всякаква пропаганда.

• Следващото – „поколение Z” (терминът е на психолога Марк Сандомирски): освен горните особености се отличават с липса на съчувствие и с агресия.

• Социолозите и психолозите предполагат, че сегашните деца ще израснат като зли, инфантилни, жестоки, примитивни потребители, които лесно ще се манипулират.

• Частта на децата инвалиди с психически отклонения всяка година се увеличава с 10%.

• 10% от възрастното население често получава панически атаки (тежки пристъпи на тревожност).

• 40%> от европейското население вече е признато за психически нездраво.

• Американската нация е тотално болна и има всички признаци на израждане.

при хамалиПърво, „съдът се препълва”, обемът на паметта вече не е достатъчен. Защото паметта има не само метафизична, а и чисто физиологична основа – мозъкът трябва да създаде определени невронни връзки, а това не става бързо. Второ, когато обемът е изчерпан, подсъзнанието поставя бариера, блокира входящия канал, за да прекрати информацията и да даде възможност тя да се усвои.

В условията на тотален информационен натиск този механизъм престава да функционира нормално: съдът се сдобива с огромен „балон”, а „хранителната клапа” се държи постоянно отворена. Вследствие на това възниква патология – информационно претоварване, застой, „не-смилане”.

За да се ликвидира застоят, е необходимо да се създаде поток, така че информацията да се движи, а не само да се натрупва. Когато четете и слушате, информацията ви изпълва. А когато разказвате някому нещо, информацията тече през вас като свободен поток. По същия начин, когато учите някакъв предмет, вашият съд се пълни, което е възможно само до определени граници. Но когато решавате задачи, вие сте в потока. В този смисъл да се обучава е по-лесно, отколкото да се учи. И решаването на задачи е по-лесно, отколкото да се учи предметът.

Имах един състудент, който имаше слаб успех по теоретичните предмети, но решаваше блестящо задачи. За разлика от нас той подхождаше от съвсем друга гледна точка – ние учехме теорията, а след това се опитвахме да я приложим на практика. А той правеше обратното: решаваше задачи и само ако нещо не му беше ясно, мимоходом надзърташе в учебника. Главната му цел беше да намери решение на конкретния проблем, а на теорията гледаше като на нещо второстепенно. Учението му се удаваше с лекота, защото не препълваше съда си, а се намираше в потока.

Изводът е — ако искате да научите даден предмет — не учете. Решавайте задачи, занимавайте се с конкретна практика. Защото в крайна сметка всяка теория е предназначена именно за това – да решава практически проблеми. На първо място трябва да бъде конкретната практическа работа, а на последно – теорията.

Цялото внимание следва да бъде съсредоточено не върху усвояването на знания, а върху задачите, които могат да бъдат решени с помощта на тези знания. Предаването на информацията на други хора също пуска потока. Преподавайте на други теорията, с която току-що сте се запознали – това е най-добрият начин да я научите.

РЕЗЮМЕ

Ако човек разбира, че източникът на болката са потиснатите емоции, тя ще изчезне.

Отначало е желателно да се отървете от менталните уловки, защото те са първопричината за възникването на СМН.

Смисълът на договора с подсъзнаниетовие му заявявате, че вече сами поемате отговорността за проблемите.

Стопроцентов резултат дава единствено комплексният подход – как мислим, как се храним, как се движим. Движението играе немалка роля.

Гимнастическите упражнения трябва да са три вида: соматични (за отпускане), силови (динамични натоварвания) и за разтягане (стречинг).

Упражненията трябва да са максимално разнообразни. Особено внимание да се обърне на мускулите на гърба, шията и рамената.

Съществуват три различни методики за премахване на СМН: договор с подсъзнанието, соматични упражнения за отпускане и динамични натоварвания.

За поддържане на добра форма е необходимо организмът да се натоварва и да се подканя с намерението, насочено към развитие и усъвършенстване.

Във всички упражнения основното е отпускането, а не усилието. Натоварването да се увеличава постепенно.

Успоредно с движенията отделяйте внимание и на енергийните потоци.

Когато изпълнявате упражненията, мислете какво искате да постигнете. Повтаряйте кратки мисълформи.

За да не се окажете част от „сивата маса“, е нужно осъзнато да дозирате информацията, да не поемате всичко наред и да не се въвличате в каквото ви падне.

Принципът е да сте наблюдател, а не попивателна на информацията.

Когато вниманието ви е устремено към целта, вятърът на намерението подхваща съзнанието ви и то като хвърчило се издига на висотата на птичия полет.

За да се ликвидира застоят, е необходимо да се създаде поток, така че информацията да се движи, а не само да се натрупва.

Ако искате да изучите даден предмет, не учете. Решавайте задачи, занимавайте се с конкретна практика.

Преподавайте на други хора теорията, с която токущо сте се запозналитова е найдобрият начин да я научите.

Бележки на полето

Когато се отървете от уловките, ментални и соматични, няма да имате проблеми с постигането на целта. Като разполагате с такава техника на освобождаването, ще сте способни за много неща. Силата на вашия интелект и творческият ви потенциал ще се издигнат на такова ниво, което преди е било невъзможно за вас.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ХАМАЛИ

хамалиВ транссърфинга основни инструменти за постигане на целта са визуализацията на целта и визуализацията на процеса. Първото може да се определи като декларация, второто като констатация. Декларацията означава насочване на вниманието и намерението към целта, повтаряне на мисъл-форми и целеви слайдове. Констатацията е постоянно потвърждение, че процесът се развива, че вратите се отварят – нещо като „самоподкрепа” или дори „самоубеждаване”, че всичко действително работи. Така целенасочено се създава собственият филм.


Log out of this account

Leave a Reply

Call Now ButtonОбади се сега