Създаване на изкуствена стена от камък

Създаване на изкуствена стена от камък

 Имаме едно малко ручейче, което минава през двора на нашата къща, всъщност закупихме земята от двата края на ручейчето, след това си го заградихме, искаме да го направим по-артистично и да нахвърляме малко камъни, да изкопаем малко язовирче с дълбочинна част,

в която ще си развъждаме рибоци :), може би ще става и за къпане, кой знае.
Сега трябва да донесем и нахвърляме около рекичката, ручейчето …. камъни, които да послужат по-късно за създаването на изкуствения бряг и вира. Превозването ще е със камион, но товаренето и разтоварването ще е изцяло с хамали, камъните са дребни, големи плочи, всякакви видове, има и торби с пясък и чакъл – тежък товар за поне 4-а хамали.
Необходимо е да се подготвите з апътуване към балкана от Варна, поне едно 65 километра, за да разтоварим стоката, всичко се товари от разпространител във Варна.


Log out of this account

Leave a Reply

Call Now ButtonОбади се сега