Хамали, които да доставят новите униформи и оборудване

Хамали, които да доставят новите униформи и оборудване

 Униформите са по две за всеки наш служител + резервни, всеки има различни униформи за обслужване на електрическо, водно и техническо оборудване.

Имаме допълнително ботуши, ръкавици, както и уреди като – колани, въжета и пр. Всичко това се доставя от Варна. Нямам евсе още нито камион, нито хора, които могат да отделят един ден с транспорта на стоката. Намираме се в Шумен, в един от новопостроените заводи в района. Имаме нужда от доставка на тези продукти в срок от една седмица, планувайте своите възможности и да действаме. Един камион и двама хамали ще свършат перфектно работата, за която плащаме добре. Ще се разтоварват в нашите гардеробни/складове, от където ще се разпределят по номера на служителите.


Log out of this account

Leave a Reply

Call Now ButtonОбади се сега