Хамали за носене на колове

Хамали за носене на колове

 Лозето се обработва от инвеститор, без наше разрешение, парцела е наш, няма сключен договор, затова и ще си го заградим, има изход на път, искам да наема хамали

– да ми помогнат да извадим лозята и коловете и да ги натоварим на техен камион, който да ми помогне да ги закарм до фабриката за дървен материал на един приятел. Фабриката као не ползва материала, поне ще го използвама за горене или друга дейност, която вършат. Във всеки случай ще почистя терена си от 2 декара и половин аи ще направя услуга на приятел.
Очаквам хамалите всеки работен ден – когато ви е удобно на вас ще ви дам ключа за парцела, вече ще е ограден и влизате и действате. Дори мисля вас да ви ползвам смао за товаренето, ще извикам други хора да извадят лозите.
Благодаря


Log out of this account

Leave a Reply

Call Now ButtonОбади се сега