Рола за покривно покритие на къща

Рола за покривно покритие на къща

 Къщата се намира във вилната зона на Русе, доста е стара и напоследък взе да протича. Таванът е греди, покрити с керемиди.

Ще се препокрива преди началото на зимата. Ще се ползват дървени плоскости и новото покритие от пясък и смола. Трябва обаче да се покрие и с допълнително покритие. Всичко това са около 35 рола, доста тежки за мен, но трябва да ги доставя на майсторите, които вече работят по смъкване на керемидите и коването на плоскостите. Имам около 3, 4 дена да свърша тази работа. Отиваме да купим ролата утре или вдругиден сутрин, и заминаваме към вилата, ролата ще се складират в стаите, когато имат нужда от тях, майсторите ще си ги вземат. Хамалите искам да ми ги натоварят в техен камион, да ги докарат на място и да ги разтоварят в стаята. С това приключват задачите им.


Log out of this account

Leave a Reply

Call Now ButtonОбади се сега