Схематичен план, който всеки може да направи и следва преди пренасяне

Схематичен план, който всеки може да направи и следва преди пренасяне

 Ето един примерен план за действие при преместване на жилище, винаги имайте предвид опциите и фирмите, които можете да ползвате, ето и някои от тях:
хамали дир бг
преместване бг
хамали транспорт
хамалибг и др.

№    Дейност
1    списък с  вещи за пренасяне
2    осигуряване на СОТ
3    подписване на акт 15 и пълномощно за партидите
4    пускане на ток, вода, газ
5    боядисване
6    финално почистване преди пренасяне
7    определяне на дата за преместване
8    оферти от няколко(3) фирми за пренасяне
9    купуване на стикери/фулмастри
10    номериране на стаи в новото жилище
11    намиране на фирма, предоставяща опаковки
12    купуване на кашони/сезалови торби/амбалажна хартия
13    събиране на вещи в кашони
14    номериране на кашони/сезалови торби
15    номериране на мебели
16    разглобяване и номериране на мебели
17    обозначаване на мебелите, които няма да се пренасят
18    осигуряване на достъп до двете жилища
19    освещаване

     

Log out of this account

Leave a Reply

Call Now ButtonОбади се сега